Интериорен дизайн на офис - цени

КАКВО ПРАВИ ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН НА ВАШИЯ ОФИС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН?

 

Ако мебелите и осветлението са едни от главните герои в интериорния дизайн на офиса, то тяхната сцена са цветовете. Те издигат интериорния дизайн на офиса в друга класа и  го правят отличителен. Прецизният им професионален избор в интериорния дизайн на офиса се съобразява с характеристиките и целите на работното пространство. Ненужно е той да се сведе само до корпоративните цветове на логото. Те могат да залегнат в основата на стилна палитра от визии в интериорния дизайн на вашия офис и да допълват внушенията в него.

Цветовете в интериорния дизайн на офиса имат силата да стимулират и енергизират или да успокоят и тушират стреса. Едни от най-използваните цветове в корпоративния свят са синият и зеленият. Затова често присъстват в интериорния дизайн на офис пространствата.

Интериорен дизайн на офис - цени 1
Интериорен дизайн на офис (цени) – офис на Mapei

Синият внушава лоялност и сигурност. Ако се надгради в монохромна палитра в интериорния дизайн на офиса, подсилва усещането за висок професионализъм и надеждност. Обогатяването с повече свежи нюанси, допълва емоцията и отдалечава интериорния дизайн на офиса ви от рамките на строга стерилност.

Зеленият цвят символизира свобода. Използван умело в  интериорния дизайн в офиса ви, внася усещане за лекота и свежест, балансира и успокоява. Жълтото  стимулира ума, подобрява концентрацията и креативността. Затова е подходящ за зони за разговор и кътове за забавления и социален контакт в интериорния дизайн на офиса.

Това е само малък пример за многостранната функция на цветовете в интериорния дизайн на офис пространстранството. Изборът им е важен и  се отблагодарява с широк спектър от резултати, когато е направен прецизно от специалисти в създаването на интериорния дизайн на офиси, каквито са ONA Design.

 

НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН НА ОФИСА Е ОБОСОБЯВАНЕТО НА ЗОНИ В НЕГО.

 

Подобно диференциране на зони с различна функционалност позволява едновременното случване на много и разнообразни процеси

Интериорен дизайн на офис - цени 2
Интериорен дизайн на офис – цени на ниво

без  да си пречат,  а се обогатяват и въздействат в името на целите на вашия бизнес.

Примери за такова зониране на интериорния дизайн на офиса е физическото отделяне на кътове за работа, срещи и почивка, с което подобряват условията, повишават ефективността  и оказват позитивно влияние върху взаимоотношенията.

Съвременният офис разполага и с офис техника,  мултимедийни екрани, мостри на продукти и стоки, и др. Те също изискват  професионален поглед върху интериорния дизайн на офиса, за да имат своето отделно място с удобен достъп и възможност за  експлоатацията им.  Това отново е приоритет на добре планирания от специалисти интериорен дизайн на офис.

НА КАКВО ОЩЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН НА ОФИС?

 

Качественият труд налага изиквания за високо качество на времето, прекарано в работното пространство. Това на свой ред изисква от всеки интериорен дизайн на офис да планира и изпълни вентилация, климатизация и шумоизолация като гаранция за здравето и комфорта на хората.

 

Разгледайте предложенията ни за интериорен дизайн на офис.

 

КАКВО ПРАВИ ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН НА ВАШИЯ ОФИС ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН?

НЕОТМЕННА ЧАСТ ОТ ИНТЕРИОРНИЯ ДИЗАЙН НА ОФИСА Е ОБОСОБЯВАНЕТО НА ЗОНИ В НЕГО.

НА КАКВО ОЩЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН НА ОФИС?