Вътрешен дизайн - София

Правилната представа за вътрешен дизайн, предоставена от екипа на ONA Design – предпоставка за създаване на мечтания вътрешен дизайн

 

Темата за вътрешния дизайн е актуална за хора, които предприемат  промяна или създават изцяло ново вътрешно пространство.

Качественият вътрешен  дизайн обхваща обширна професионална област от разнообразни експертни знания. Обръща внимание на онези фактори и детайли, благодарение на които създаденият вътрешен  дизайн подобрява качеството на живот, работа и почивка.

Важно е за всеки, пред който стои промяна или обновяване на вътрешния  дизайн, да има основна, но правилна представа от него и неговите задачи.

Такава култура и основни знания по отношение на вътрешния дизайн ще ви бъдат полезни, за да си представите и изясните вижданията си и да опишете какъв е за вас отличният краен резултат, към който се стремите. Това ще бъде  отправна точка в работата на специалистите, които ще създадат вашия вътрешен дизайн.

Вътрешен дизайн - София 1
Вътрешен дизайн София – дизайн създаден от професионалисти

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪТРЕШНИЯТ  ДИЗАЙН?

 

В добре планирания вътрешен дизайн е обърнато внимание на всичко във вътрешното пространство. На мебелите, осветлението и осветителните тела, на цветовете и цветовите комбинации, подовите настилки, стените и тавана, на вратите, завесите, декорациите. Често към планирането и изпълнението на вътрешния дизайн се включват и дейности по ВиК и ел.инсталации или промяна на функциите на помещението и разпределението в него.

 

Това не е изчерпателният списък с елементи на вътрешния дизайн, но дава представа колко комплексен и сложен е той и колко съществено важно е да бъде поверен на специалисти.

Преди да се обърнете към тях вероятно се питате

 

ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПЛАНИРАНЕТО НА ВАШИЯ ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН

 

Преди всичко помислете спокойно върху бюджета, който ще отделите за вътрешен дизайн. Това е важно не само за вас, но е едно от първите неща, които ще обсъдите с вашия дизайнер. Яснотата по този въпрос ще ви помогне да преценявате обективно и да решавате адекватно по всички въпроси относно вашият вътрешен дизайн. Дизайнерът ще бъде улеснен да ви предложи подходящ стил вътрешен дизайн и решения на изискванията ви спрямо заложения бюджет.

Независимо от бюджета, всеки професионално направен вътрешен дизайн изглежда стилно и с уникален вкус. Затова въпросът за бюджета на новия ви вътрешен дизайн не бива да ви тревожи, но изисква яснота, благодарение на която да се отправите към мечтания вътрешен дизайн, какъвто заслужавате.

 

Възможно е да изпитвате притеснение, че ако се обърнете към специалист по вътрешен дизайн, ще изгубите от индивидуалността си. В действителност е точно обратното. В такова сътрудничество вашият вътрешен дизайн се планира в пълна синергия с вижданията ви по всеки въпрос. Специалистът не натрапва свои решения за вътрешния дизайн, но допълва, развива вашите. Коригира някои от тях, за да станат изпълними или търси алтернативи за неизпълнимите.

 

Разгледайте предложенията ни за интериорен дизайн.

 

Правилната представа за вътрешен дизайн, предоставена от екипа на ONA Design – предпоставка за създаване на мечтания вътрешен дизайн

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЪТРЕШНИЯТ ДИЗАЙН?

ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПЛАНИРАНЕТО НА ВАШИЯ ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН